Interim-manager

Met meer dan 25 jaar ervaring als manager in uiteenlopende sectoren als de dagbladjournalistiek en de woningcorporaties ben ik flexibel en snel inzetbaar. Van 2007 tot 2020 werkte ik bij woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem, daarvoor bij dagblad De Gelderlander. Ik stuurde op de dagelijkse praktijk én organisatieontwikkeling.

Woningcorporatie
Als MT-lid en manager Wonen bij Volkshuisvesting Arnhem was ik onder andere verantwoordelijk voor:
gezamenlijke aansturing van de woningcorporatie
Strategische Visie en Ondernemingsplannen, begrotingen, jaarverslagen, tussenrapportages
organisatieontwikkeling & (her)inrichten processen
relatie met huurdersorganisatie
prestatieafspraken met gemeente en huurdersorganisaties
huisvesting woonwagenbewoners
nieuwe concepten voor huisvesting jongeren en starters (transformatie kantoor, tiny houses)
huisvesting statushouders
integrale afweging projecten
verkoop woningen, aan- en verkoop bedrijfspanden

Dagblad
Bij dagblad De Gelderlander gaf ik tussen 1996 en 2007 leiding aan deelredacties, teams van (eigenwijze) professionals, met budgetverantwoordelijkheid.

 

    Wilt u dat ik contact met u opneem?

    Stuur svp een bericht aan: berry.kessels@gmail.com