Minister Blok reikt de Gouden Piramide uit.
(Foto: Zefanja Hoogers)

Opnames voor tv-programma Kunstuur.
(Foto: Saskia Voest)

Bekroningen 

Het Modekwartier in de Arnhemse wijk Klarendal is tweemaal in de prijzen gevallen. Ik was als opdrachtgever/wijkontwikkelaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling bij woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem.
Klarendal was al decennia een achterstandswijk die om de verkeerde redenen in de krant kwam: berovingen, autokraken, diefstal, moord en doodslag, vervuiling. Kortom algemene verloedering. De ontwikkeling van het Modekwartier leidde tot een kentering.
Die werd opgemerkt en bekroond.
In 2011 met de Gulden Feniks en in 2013 met de Gouden piramide. De Gouden Piramide is de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Winnaar 2013: Volkshuisvesting Arnhem
Op 30 november 2013 heeft minister Blok voor Wonen en Rijksdienst de Gouden Piramide 2013 uitgereikt aan Volkshuisvesting Arnhem. De woningcorporatie krijgt deze onderscheiding voor het project Modekwartier/100%XL in de Arnhemse wijk Klarendal. De Gouden Piramide werd in het Nieuwe Instituut in Rotterdam in ontvangst genomen door Gerrit Breeman (directeur) en Berry Kessels (manager wonen). Volkshuisvesting Arnhem eindigde van de 54 inzendingen op de eerste plaats.
Zie ook: https://www.goudenpiramide.nl/geschiedenis/2013

Berry Kessels – Winnaar in 2013 met Modekwartier Klarendal in Arnhem
Toen minister Blok in 2013 de winnaar van de Gouden Piramide bekendmaakte, ging er een gejuich op als nooit tevoren. Niet alleen was opdrachtgever Volkshuisvesting Arnhem erg blij met de prijs; ze waren gewoon met heel veel mensen. Bewoners, kunstenaars, ondernemers, gemeentemedewerkers en mensen van de woningcorporatie zelf. ‘Het is een bevestiging van de banden en relaties die je opbouwt. Je moet in dit soort langdurige processen af en toe je successen vieren. Dit was een prachtige gelegenheid’, aldus Berry Kessels, manager Wonen van Volkshuisvesting.
Zie ook: https://www.goudenpiramide.nl/actueel/interviews/interview-06

Modekwartier Klarendal – gebiedstransformatie
Op een organische manier is systematisch gewerkt aan vernieuwing van de wijk via toevoeging van economische functies van creatieve herkomst. Het organische en dynamische karakter komt tot uiting in het voortdurende alert blijven op kansen. Het beste voorbeeld daarvan is de verplaatsing van het voormalige postdistributiecentrum.
Zie ook: www.nrpguldenfeniks.nl/archief/jaargangen/2011/gebiedstransformatie/modekwartier-klarendal-1/

 

Winnaar volkshuisvesting 2013: Arnhem

    Wilt u dat ik contact met u opneem?

    Stuur svp een bericht aan: berry.kessels@gmail.com