Foto: Zefanja Hoogers

Wijkontwikkelaar

 

Kentering
Wijkontwikkeling gaat over het verbeteren van de leefbaarheid in een wijk en het tegengaan van segregatie. Een slechte leefkwaliteit is niet van vandaag of gisteren, maar in de loop van decennia tot dagelijkse werkelijkheid geworden. Een kentering is geboden. Dat doe ik als wijkontwikkelaar waarbij ik rollen vervul van analist, strateeg, verbinder, projectmanager.

Snelle actie
Structurele verbetering van de leefbaarheid heeft tijd nodig. Betrokkenheid van de mensen in de wijk is essentieel. Bewoners en ondernemers zijn de echte deskundigen die weten wat de sterke en zwakke punten van hun buurt zijn. Een succesvolle lange-termijn-aanpak vraagt tevens snelle actie. Ik heb een kien oog voor eenvoudige maatregelen die markeren dat de verbetering is begonnen. Daarmee ontstaat momentum. Vieren van succes geeft brandstof.

Structureel
Structurele verbetering vraagt een breed pakket aan maatregelen en kost tijd. Wijkontwikkeling gaat niet alleen over leefbaarheid en sociale structuren maar ook over (verbetering van) vastgoed, (wijk)economie, veiligheid en openbare ruimte. Als wijkontwikkelaar geef ik sturing en bewaak ik strategie en planning. Bovenal ben ik verbinder tussen professionals en bewoners.

Zie ook: Fashion turns a street around

    Wilt u dat ik contact met u opneem?

    Stuur svp een bericht aan: berry.kessels@gmail.com